20. PEDİATRİ GÜNLERİ / 6-9 MART 2019 - SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ İZMİR

20. PEDİATRİ GÜNLERİ BİLİMSEL PROGRAMI

7 Mart 2019

08:30 - 09:00
KAYIT
09:00 - 09:15
AÇILIŞ TÖRENİ
 
PROF. DR. NAMIK ÇEVİK OTURUMU
09:15 - 09:45
Anma Konuşması
Nur Olgun, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
09:45 - 10:30
KONFERANS: ÇOCUKLUK ÇAĞI HEMANJİOMLARINA YAKLAŞIM
 
Oturum Başkanları:
Münevver Büyükpamukçu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Canan Akyüz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Konuşmacı
Faik Sarıalioğlu, Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
10:30 - 10:45
KAHVE ARASI
10:45 - 12:00
ÇOCUK ONKOLOJİ PANELİ
 
Oturum Başkanları:
Nazan Çetingül, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Savaş Kansoy, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KARINDA KİTLEYE YAKLAŞIM
Dilek İnce, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
ÇOCUKLUK ÇAĞI LENFADENOPATİLERİNE YAKLAŞIM
Emre Çeçen, Medical Park İzmir Hastanesi
PEDİATRİDE PALYATİF BAKIM   
Kamer Mutafoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi   
12:00 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
 
PROF. DR. GÜLERSU İRKEN OTURUMU
13:30 - 14:00
Anma Konuşması
Hale Ören, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
14:00 - 14:45
KONFERANS: HEMOGLOBİNOPATİLERE TANISAL YAKLAŞIM
 
Oturum Başkanları:
Çiğdem Altay, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aytemiz Gürgey, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Konuşmacı
Yeşim Aydınok, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
14:45 - 15:00
KAHVE ARASI
15:00 - 16:30
PANEL: KANAMA DİYATEZİ
 
Oturum Başkanları:
Sevgi Yetgin, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Canan Vergin, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH
OLGULARLA KANAMA DİYATEZİNE YAKLAŞIM
Şebnem Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
CERRAHİ GİRİŞİM ÖNCESİ KANAMA DİYATEZİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME
Hüseyin Gülen, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE BAĞLI KANAMALAR
Meral Türker, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik EAH
YAYGIN DAMAR İÇİ PIHTILAŞMA: TANI VE TEDAVİ
Fatma Demir Yenigürbüz, İstanbul Altunizade Acıbadem Hastanesi
8 Mart 2019
  PROF. DR. GALİP KÖSE OTURUMU
08:30 - 09:00 Anma Konuşması
Derya Erçal, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
09:00 - 10.00
PANEL: ÇOCUKTA BESİN ALERJİSİNE YAKLAŞIM
 
Oturum Başkanları:
Özkan Karaman, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Suna Asilsoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
KLİNİK BULGULAR
Sakine Işık, İstanbul Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
TANI VE TEDAVİ
Şule Çağlayan Sözmen, İstanbul Okan Üniversitesi
10:00 - 10:30
KONFERANS: ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ
 
Oturum Başkanları:
Ece Böber, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bümin Dündar, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
BOY KISALIĞINA YAKLAŞIM
Uzm. Dr. Hale Ünver Tuhan, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi
10:30 - 10:45
KAHVE ARASI
10:45 - 11:45
PANEL: SEREBRAL PALSİ - ESKİ SORUNA YENİ YAKLAŞIMLAR
 
Oturum Başkanları:
Semra Hız, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Muzaffer Polat, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
SERABRAL PALSİDE ERKEN TANI
Nihal Olgaç Dündar, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
SERABRAL PALSİDE REHABİLİTASYON
Erhan Bayram, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
SEREBRAL PALSİ İLE KARIŞAN NÖROLOJİK HASTALIKLAR
Uluç Yiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
11:45 - 12:15 Uydu Sempozyumu 
Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Akılcı Yönetimi
Nurşen BELET
12:15 - 13:00
ÖĞLE YEMEĞİ
13.00 - 13:45
İNTERAKTİF OTURUM:  OLGULARLA HAYATİ TEHDİT EDEN YENİDOĞAN ACİLLERİ
 
Nuray Duman, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Funda Tüzün, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Burak Deliloğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
M. Merve Cengiz, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
13:45 - 14:30
PANEL: BOĞMACA
 
Oturum Başkanları:
Hakan Bayrakçı, T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
Tanju Çelik, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH
ÜLKEMİZDE ve BÖLGEMİZDE BOĞMACA SURVEYANSI
Metin Kızılelma, T.C. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar, Tüberküloz ve Aşı Program Birimi
KLİNİK, TANI, TEDAVİ ve KORUNMA
Nurşen Belet, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
14:30 - 14:45
KAHVE ARASI
14:45 - 15:15
PANEL: VEZİKOÜRETERAL REFLÜ
 
Oturum Başkanları:
Alper Soylu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Demet Eğlenoğlu Alaygut, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik EAH
VEZİKOÜRETERAL REFLÜNÜN TANI ve TEDAVİSİ ÖNEMLİ MİDİR?
EVET: Meral Torun Bayram, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
HAYIR: Seçil Arslansoyu Çamlar, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik EAH
NE ZAMAN İŞEME SİSTOÜRETROGRAFİSİ İSTEYELİM?
Belde Kasap Demir, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
15:15 - 16:15
KONFERANS: ÇOCUK ENFEKSİYON
 
Oturum Başkanları:
Nurşen Belet, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nuri Bayram, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH
BRUSELLA
Meltem Polat, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
İNFLUENZA
Eda Karadağ Öncel, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik EAH
16:15 - 16:30
AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI
 
Nurşen Belet, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
16:30
KAPANIŞ