20. PEDİATRİ GÜNLERİ / 6-9 MART 2019 - SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ İZMİR

1.DOKUZ EYLÜL PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
09 Mart 2019

08:00 - 08:30 Kayıt
08:30-09:30 PANEL: Türkiye’de Pediatri Hemşireliğinin Dünü, Bugünü ve Yarını
Oturum Başkanları:  Prof. Dr. Candan Öztürk, Uzm. Hem. Ebru Melek Benligül
 
Türkiye’de ve Dünyada Çocukların Durumu
Konuşmacı:  Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü)
 
Ülkemizde Pediatri Hemşireliğinin Durumu (dün, bugün, yarın)
Konuşmacı:  Prof. Dr. Hatice Bal Yılmaz (Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
09:30-10:00 KONFERANS: Pediatri Hemşireliğinde Şefkat Yorgunluğu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat Bektaş (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
Konuşmacı: Prof. Dr. Candan Öztürk (Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
10:00- 10:30 ARA
10:30-12:00 PANEL: PEDİATRİK HASTA GÜVENLİĞİ
Oturum Başkanları:  Öğr. Gör. Dr. Aslı Akdeniz Kudubeş
 
Klinik Uygulamalarda Kontrol Listelerinin Kullanımı
Konuşmacı: Uzm. Hem. Ebru Melek Benligül (Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi )
 
Pediatrik İlaç Uygulamalarında Güvenlik
Konuşmacı: Öğr. Gör. Dr. Beste Özgüven Öztornacı (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü)
 
Güvenlik Kültürünün İzlenmesi ve Profesyonel Sorumluluk
Konuşmacı: Dr. Aysun Ünal (Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi)
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:00 PANEL: PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hatice Bal Yılmaz, Uzm. Hem. Ebru Melek Benligül
 
Hasta Bakımında Teknoloji Kullanımı
Konuşmacı: Yük. Hem. Mücella Arı (İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi )
 
Hasta Monitörizasyonunda Yeni Teknolojiler
Konuşmacı: Yük. Hem. Özlem Sultan Dernek (Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi )
14:00 - 14:30 KONFERANS: Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Akımı Enfeksiyonlarının Kontrolü
Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Dr. İlknur Bektaş
Konuşmacı:  Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Özalp Gerçeker (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
14:30 - 15:00 ARA
15:00 - 16:00 PANEL: YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları:  Dr. Öğr. Üyesi Dijle Ayar, Uzm. Hem. Selvinaz Utkutan
 
Kanguru Bakımı
Konuşmacı: Uzm. Hem. Deniz Özdel (Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi )
 
Yenidoğanın Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakımı
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Dijle Ayar (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
16:00-17:00 PANEL: KANITA DAYALI UYGULAMALAR
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı, Yük. Hem.Elif Canbazlar
 
Ateşli Çocuğa Yaklaşımda
Konuşmacı: Yük. Hem. Filiz Pekgökçen (Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi )
 
Ağız Bakımında
Konuşmacı: Yük. Hem. Mahtuma Ulusoy (Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi )
 
Ağrı Yönetiminde
Konuşmacı: Yük. Hem. İlkay Memiş (Ege Üniversitesi Hastanesi)