20. PEDİATRİ GÜNLERİ / 6-9 MART 2019 - SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ İZMİR

1.DOKUZ EYLÜL PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
09 Mart 2019

08:00 - 08:30 Kayıt
08:30-09:30 PANEL I: Türkiye’de Pediatri Hemşireliğinin Dünü, Bugünü ve Yarını
Oturum Başkanları:  Prof. Dr. Candan Öztürk, Uzm. Hem. Ebru Melek Benligül
 
Türkiye’de ve Dünyada Çocukların Durumu
Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
 
Ülkemizde Pediatri Hemşireliğinin Durumu (dün, bugün, yarın)
Prof. Dr. Hatice Bal Yılmaz, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
09:30-10:00 KONFERANS: Pediatri Hemşireliğinde Şefkat Yorgunluğu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat Bektaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Prof. Dr. Candan Öztürk, Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
10:00- 10:30 ARA
10:30-12:00 PANEL II: PEDİATRİK HASTA GÜVENLİĞİ
Oturum Başkanı:  Öğr. Gör. Dr. Aslı Akdeniz Kudubeş
 
Klinik Uygulamalarda Kontrol Listelerinin Kullanımı
Uzm. Hem. Ebru Melek Benligül, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 
 
Pediatrik İlaç Uygulamalarında Güvenlik
Öğr. Gör. Dr. Beste Özgüven Öztornacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
 
Güvenlik Kültürünün İzlenmesi ve Profesyonel Sorumluluk
Dr. Aysun Ünal, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:00 PANEL III: PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hatice Bal Yılmaz, Uzm. Hem. Ebru Melek Benligül
 
Hasta Bakımında Teknoloji Kullanımı
Yük. Hem. Mücella Arı, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
Hasta Monitörizasyonunda Yeni Teknolojiler
Yük. Hem. Özlem Sultan Dernek, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 
14:00 - 14:30 KONFERANS: Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Akımı Enfeksiyonlarının Kontrolü
Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Dr. İlknur Bektaş
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Özalp Gerçeker, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
14:30 - 15:00 ARA
15:00 - 16:00 PANEL IV: YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları:  Dr. Öğr. Üyesi Dijle Ayar, Uzm. Hem. Selvinaz Utkutan
 
Kanguru Bakımı
Uzm. Hem. Deniz Özdel, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 
 
Yenidoğanın Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakımı
Dr. Öğr. Üyesi Dijle Ayar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
16:00-17:00 PANEL V: KANITA DAYALI UYGULAMALAR
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı, Yük. Hem. Elif Canbazlar
 
Ateşli Çocuğa Yaklaşımda
Yük. Hem. Filiz Pekgökçen, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 
 
Ağız Bakımında
Yük. Hem. Mahtuma Ulusoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 
 
Ağrı Yönetiminde
Yük. Hem. İlkay Memiş, Ege Üniversitesi Hastanesi