20. PEDİATRİ GÜNLERİ / 6-9 MART 2019 - SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ İZMİR

ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ
ÇOCUKLARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ (ÇİYAD) KURS PROGRAMI
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ , ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ  -İZMİR
6 MART 2019

KURS KORDİNATÖRÜ: Dr. Murat Duman
KURS BAŞKANI: Dr. Durgül Yılmaz, Dr. Aykut Çağlar

8.00-8.45

Açılış ve Tanışma
Kurs öncesi değerlendirme sınavı

8.45-9.30 Temel Yaşam Desteği
Dr. Emel Ulusoy
9.30-10.15 Solunum Yetmezliğinin Tanınması ve Tedavisi-1
Dr. Hurşit Apa
10.15-10.30 ARA
10.30-11.15 Solunum Yetmezliğinin Tanınması ve Tedavisi-2
Dr. E. Ulaş Saz
11.15-12.00 Çocuklarda İleri Yaşam Desteğinde Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Anıl Er
12.00-13.00 YEMEK
13.00-14.00

UYGULAMA
- Temel Yaşam Desteği
   Dr. Anıl Er; Dr. Fatma Akgül; Dr. Hale Çitlenbik; Dr. Ali Öztürk
- Havayolu Uygulamaları ve Solunum Yetmezliği
  Dr. Aykut Çağlar; Dr. Emel Ulusoy; Dr. Gültaç Evren; Dr. Nihan Şık

14.00-14.15 ARA
14.15-14.45 Şok ve Tedavisi
Dr. Aykut Çağlar
14.45-15.30 Çocuklarda Sık Rastlanan Ritim Bozuklukları
Dr. Murat Anıl
15.30-15.45 ARA
15.45-16.15 Kurs öncesi değerlendirme sınav sorularının tartışılması
Dr. Durgül Yılmaz
16.15-17.15

UYGULAMA
- Şok Senaryoları ve İntraossöz girişim uygulaması

  Dr. Anıl Er; Dr. Fatma Akgül; Dr. Hale Çitlenbik; Dr. Ali Öztürk
- Çocuklarda Sık Rastlanan Ritim Bozuklukları
  Dr. Aykut Çağlar; Dr. Emel Ulusoy; Dr. Gültaç Evren; Dr. Nihan Şık

17.15-17.45 YAZILI SINAV
17.45-18.30 KATILIM BELGELERİN DAĞITIMI VE KAPANIŞ TÖRENİ