SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI

Sözel Bildiriler
27 Şubat 2020 HASAN TAHSİN SALONU

16:30 - 18:05 Oturum Başkanları: 
Ayhan Abacı - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Funda Tüzün - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
16:30 - 16:37

ÇOK KÜÇÜK PRETERM BEBEKLERDE ERKEN NEONATAL DÖNEMDEKİ KAN HÜCRE VE İNDEKSLERİNİN MORBİDİTE VE MORTALİTEYİ ÖNGÖRMEDEKİ ROLÜ
Can Akyıldız, Funda Tüzün, Nuray Duman, Hasan Özkan

16:37 - 16:44

PREMATÜRE BEBEKLERDE HEMODINAMIK ANLAMLI PATENT DUKTUS ARTERIOSUS TEDAVISINDE KOMBINE TEDAVI ETKINLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Selahattin Akar

16:44 - 16:51

ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA VIRAL ENFEKSIYONLAR;TEK MERKEZ DENEYIMI
Özlem Saraç Sandal, Ebru Temel Ongun

16:51 - 16:58 ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE NOZOKOMİYAL SEPSİS EPİDEMİYOLOJİSİ

Fatma Akgül, Gazi Arslan, Ünal Utku Karaarslan , Murat Duman, Tolga Fikri Köroğlu

16:58 - 17:05

OBEZİTE KOROID KALINLIĞINI ETKILER MI?
Fatoş Alkan, Semra Şen, Ercüment Çavdar, Hüseyin Mayalı, Şenol Coşkun

17:05 - 17:12

OBEZ ÇOCUKLARINDA VE ERGENLERDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Semra Şen, Deniz Özalp Kızılay, Betül Ersoy

17:12 - 17:19

POLIKISTIK OVER SENDROMU TANILI ADÖLESANLARDA OBEZITENIN KLINIK VE LABORATUVAR ÖZELLIKLER ÜZERINE ETKISI
Hale Tuhan, Eren İsmailoğlu, Deniz Özalp Kızılay

17:19 - 17:36

NÖROFIBROMATOZIS TIP 1'LI HASTALARDA 25 OH D VITAMIN VE TFT DÜZEYLERI
Hilal Aydın, İbrahim Hakan Bucak

17:36 - 17:43

BESİN YÜKLEME TESTİNDE RİSKLER
Serdar Al, Özge Kangallı

17:43 - 17:50

ATOPİK HASTALARDA KEDİ DUYARLILIĞI
Özge Atay, Gizem Atakul

17:50 - 17:57

SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA ÇEVRESEL TÜTÜN DUMANINDAN ETKILENMENIN ANKET YÖNTEMI VE IDRARDA KOTININ ÖLÇÜMÜ ILE ARAŞTIRILMASI
Gözde İnci, Serpil Uğur Baysal, AliRıza Şişman, Tevfik Uslu, Murat Aysın

17:57 - 18:04

AKUT BRONŞİOLİT İLE BAŞVURAN OLGULARDA HİPONATREMİ SIKLIĞI VE HİPONATREMİ RİSKİNİ ARTTIRAN FAKTÖRLER
Ayşe Gultekingil

 

Sözel Bildiriler
27 Şubat 2020 YÜZBAŞI ŞERAFETTİN SALONU

16:30 - 18:05 Oturum Başkanları: 
Mustafa Kır - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Korcan Demir - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
16:30 - 16:37

KALITSAL METABOLIZMA HASTALIĞI OLAN HASTALARIN UZUN TANISAL YOLCULUĞU
Pelin Teke Kısa, Burcu Öztürk Hişmi, Ayça Aydoğan, Zümrüt Arslan Gülten, Özge Kamer Karalar, Nur Arslan

16:37 - 16:44

YAĞ ASIDI OKSIDASYON DEFEKTI TANISI ILE IZLENEN HASTALARIMIZIN KLINIK ÖZELLIKLERI
Melis Köse, Semra Gürsoy, Taha Reşid Özdemir

16:44 - 16:51

PEDIATRIK HASTALARDA HIPERTANSIYON İNFLAMASYONLA İLIŞKILI MIDIR?
Nadide Melike Sav, Seda Erişen Karaca, Önder Kılıçaslan, Seray Çevikel Özalp

16:51 - 16:58

ÇOCUKLARDA TROMBOZA YOL AÇAN RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Arzu Meltem Demir, Tülin Revide Şaylı

16:58 - 17:05

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARAŞTIRMA GÖREVLILERINDE HEMANJIOMLU HASTAYA YAKLAŞIMIN DEĞERLENDIRILMESI
Melek ERDEM, Işık ODAMAN AL, Deniz KIZMAZOĞLU

17:05 - 17:12

DEMIR EKSIKLIĞI OLAN ERGENLERDE BENLIK SAYGISININ DEĞERLENDIRILMESI: KONTROLLÜ BIR ÇALIŞMA
Sultan AYDIN KÖKER, Halit Necmi UÇAR, Uğur TEKİN

17:12 - 17:19

HASTANEDE YATAN TOPLUM KÖKENLI PNÖMONILI ÇOCUKLARDA KOMPLIKASYONLARIN YENI BIR PREDIKTÖRÜ: MODIFIYE GLASGOW PROGNOSTIK SKORU
Hatice Topal, Yaşar Topal

17:19 - 17:36

SUDA BOĞULMA NEDENIYLE ÇOCUK ACIL SERVISE GETIRILEN OLGULARIN DEĞERLENDIRILMESI
Murat Duman, Nihan Şık, Hüseyin Bahadır Şenol, Ali Öztürk, Durgül Yılmaz

17:36 - 17:43

GENEL PEDİATRİ POLİKLİNİK BAŞVURUSUYLA NÖROLOJİK TANI ALAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: BEŞ YILLIK DOKUZ EYLÜL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK NÖROLOJİ DENEYİMİ
Didem Soydemir, Cem Paketçi, Pınar Edem, Gamze Sarıkaya Uzan, Uluç Yiş, Semra Hız

17:43 - 17:50

BIR ÇOCUK HASTANESINDE PEDIATRI ASISTANLARININ KONKÜZYON FARKINDALIK VE BILGI DÜZEYININ DEĞERLENDIRILMESI
Anıl Er, Emel Ulusoy, Fatma Akgül, Tanju Çelik, İlker Günay, Hurşit Apa

17:50 - 17:57

BEŞ YILLIK BRUSELLOZ DENEYIMI: DEĞIŞKEN KLINIĞE RAĞMEN YÜZ GÜLDÜRÜCÜ SONUÇLAR
Kevser Asena Çakan Başerdem, Hatice Karaoğlu Asrak, Canan Özlü, Oğuzhan Başerdem, Nurşen Belet

17:57 - 18:04

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK: SOSYAL ÇALIŞMALARIN ROLÜ
Kayı Eliaçık, Emel Berksoy, Şefika Bardak, Ali Kanık, Aysun İnan, Meryem Badem, Mehmet Helvacı, Serpil Uğur Baysal

 

 

 

 Hemşirelik Sözel Bildiriler
28 Şubat 2020 YÜZBAŞI ŞERAFETTİN SALONU

17:00 - 17:42 Oturum Başkanları: 
Murat Bektaş- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ebru Melek Benligül - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
17:00 - 17:07

ÇOCUK ACİL SERVİSE BAŞVURAN EBEVEYNLERİN HEMŞİRELİK BAKIMINI ALGILAYIŞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Güneş Öztürk, Murat Bektaş

17:07 - 17:14

AŞI KARARSIZLIĞI/REDDİ/KARŞITLIĞI KONUSUNUN PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ BAKIŞ AÇISIYLA İNCELENMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Arzu Ceyhan, Onur Berber, Mustafa Belli, Zümrüt Başbakkal

17:14 - 17:21

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TANISINA SAHİP ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİNİN AÇIKLANMASI: KALİTATİF ARAŞTIRMA
Figen Şengün İnan, Fazilet Tör Nurdağ

17:21 - 17:28

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE PLANSIZ EKSTÜBASYONLARI ÖNLEME KONTROL LİSTESİ KULLANIMININ PLANSIZ EKSTÜBASYON GÖRÜLME ORANINA ETKİSİ
Murat Cömert

17:28 - 17:35

ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIKLI BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE ÖZ YETERLİLİK VE ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIKLI BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE HATIRLATMA ÖLÇEKLERİNİN TÜRKÇE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ
Sema Sal Altan, Murat Bektaş

17:35 - 17:42

ENZIM REPLASMAN TEDAVISI ALAN LIZOZOMAL DEPO HASTALIĞI OLAN HASTALARIMIZDA ORTAYA ÇIKAN YAN ETKILER
Tülay Altun Alıcı, Zümrüt Arslan Gülten, Pelin Teke Kısa, Ayça Aydoğan, Kamer Özge Karalar Pekuz, Nur Arslan

 

Corona (Koronavirüs) ve hamilelik Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.